Όταν οι Βρετανοί χώριζαν στη μέση το Αιγαίο το 1943 – Ο χάρτης που αντέγραψε ο Ερντογάν

Χάρτης Αιγαίου ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΤΟΝΤΟΥ /
MILITAIRE.GR
Share
Ο χάρτης ανήκει στην προσωπική συλλογή του Κανέλλου Ντόντου και
εκτίθεται στο Βλαχογιάννειο Μουσείο Βέροιας. Ο ίδιος περιγράφει το τι
απεικονίζει.
Ο χάρτης, ο οποίος παρουσιάζεται στο Militaire.gr , ανήκει στην προσωπική
συλλογή του Κανέλλου Ντόντου και εκτίθεται στο Βλαχογιάννειο Μουσείο
Βέροιας.
Το τι δείχνει, το περιγράφει ο ίδιος κι έχει μεγάλο ενδιαφέρον:
” Βρετανικός στρατιωτικός χάρτη του 1943, ο οποίος ανήκει στην προσωπική
μου συλλογή, και εκτίθεται στο Βλαχογιάννειο Μουσείο της Βέροιας με
ιδιαίτερη σημασία. Στον χάρτη αυτό αφενός οι Βρετανοί χωρίζουν τουλάχιστον
από το 1943 το Αιγαίο Πέλαγος στην μέση, αφετέρου ακριβώς τον ίδιο χάρτη
κατασκεύασε για την ” γαλάζια πατρίδα ” που ονειρεύεται και ο Ερντογάν .
Αυτός, λοιπόν, ο βρετανικός στρατιωτικός χάρτης από το 1943 (ΠΡΟΣΟΧΗ)πάνω στην διαχωριστική γραμμή αναγράφει προς ανατολάς “ASIATIC
LAYER” και “EUROPEAN LAYER”. Τίποτα τυχαίο


Χάρτης Αιγαίου ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΤΟΝΤΟΥ /
MILITAIRE.GR

Με αφορμή τους χάρτες που ανήκουν στην προσωπική συλλογή
του Κανέλλου Ντόντου και εκτίθονται στο Βλαχογιάνειο Μουσείο Βέροιας, και
τον χάρτη που παρουσίασε ο Ερντογάν για την Γαλάζια Πατρίδα, σχολιάζουμε
τα ακόλουθαː
Να μην ξεχνάτε ποτέ ότιː
Την Βρετανικήν Αυτοκρατορίαν Διοικούσαν οι Λόρδοι του
Λονδίνουμε τη βουλή των Λόρδων είναι άπαντες Εβραίοι. Οι Άγγλοι
Λόρδοι, που ζουν σήμερα μας είναι άγνωστοι και δεν πολιτεύονται, δεν
έχουν κανένα λόγο στην πολιτικήν της Αγγλίας και ούτε γράφουν τα

ονόματά τους τα αγγλικά ΜΜΕ, διότι ελέγχονται από το εβραϊκό λόμπι.
Και το εβραϊκό ιερατείο έχει ως βασικό σκοπό του να καταστρέψει τον
Ελληνισμό, γιαυτό δεν χάνει ευκαιρία που να μην σχεδιάσει και μιαν
μακροχρόνια καταστροφή για τον Ελληνισμό, ο οποίος θυσίασε τα παιδιά
του για να βρεθούν οι Άγγλοι νικηταί στο τέλος του πολέμου, και την
αφήνει στο συρτάρι μέχρι να βρεθεί η κατάλληλος ευκαιρία να την
χρησιμοποιήσει. Έτσι και εδώ ενώ ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήτο
στο Ζενίθ, οι Λόρδοι του Λονδίνου σχεδίαζαν διαμελισμό του Αιγαίου δια
να διευκολύνουν την καταστροφή του Ελληνισμού.

Ο Πρόεδρος της «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ»

Γ. Αϋφαντής

About Author

Connect with Me: