Σκοπός

Σκοπός όλων ημών είναι η απελευθέρωσις της πατρίδας μας από το ξενόδουλο κατεστημένο, να δώσουμε την Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων ώστε να της δώσουν την αξία και την θέσιν που της ανήκει στο διεθνές στερέωμα, αναδεικνύοντες τις Ελληνικές αρχές και αξίες, του πνεύματος, της Αρετής και Ηθικής, του πολιτισμού της ανθρωπιάς και της αγάπης.

Αξιοποιώντας δε τις άφθονες πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας προς όφελος των Ελλήνων να δώσουν ευημερίαν και άνεσιν στο λαό δια να περάση από το στάδιο της χαύνωσης που τον οδήγησαν οι κατακτηταί μας, εις το στάδιο της δημιουργίας και όχι να φθάση τους προγόνους μας αλλά και να τους ξεπεράση σε πνευματικά έργα, σε καλλιτεχνικά, κτίζοντας νέους Παρθενώνες και σμιλεύοντας έργα τέχνης εφάμιλλα του Ερμή του Πραξιτέλους.

Ευχή και πόθος μας είναι το ανέσπερον Ελληνικόν φως να ξυπνήση από το λήθαργο την ανθρωπότητα και να την οδηγήση στην δημιουργία, τον πολιτισμό, τον ανθρωπισμό και την ευημερία.

Γ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ

Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ

About Author

Connect with Me: