Πρόταση για Αδιάβλητες Εκλογές απο τον Ν.Αργυρόπουλο

ΠΡΟΤΑΣΗ

     Προτείνω σε κάθε παραλήπτη της συνημμένης αιτήσεως, εφ’ όσον συμφωνεί με το περιεχόμενό της και αποδέχεται τα προτεινόμενα μέτρα, εκτός από το να την υποβάλλει ο ίδιος, να την στείλει σε κάθε υποψήφιο βουλευτή / βουλευτίνα ή κομματικό σχηματισμό που γνωρίζει ζητώντας τους, εντός τακτής προθεσμίας (το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν τις εκλογές) :

1ον Να την υποβάλλουν τόσο οι ίδιοι όσο και τα κόμματα στα οποία ανήκουν,

2ον Να δημοσιοποιήσουν (Ιστοσελίδα του κόμματος ή του βουλευτή, εφημερίδες κλπ) την κατατεθειμένη αίτησή τους με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου που θα φέρει, και

3ον Να δημοσιοποιήσουν ενυπόγραφη δήλωσή τους ότι μετά τις εκλογές θα κινήσουν διαδικασία διερεύνησης της διεξαγωγής των εκλογών, βάσει των διαλαμβανομένων στην αίτηση μέτρων και επισημάνσεων.

Αυτή η απλή και ξεκάθαρη ενέργειά τους θα είναι ένα πειστικό επιχείρημα ότι επιζητούν έντιμες και κυρίως ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ εκλογές και ότι οι ίδιοι και τα κόμματά τους δεν αποτελούν μέρος του συστήματος που επινόησε και εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια μια εκλογική διαδικασία με πάρα πολλά κενά (περιγράφονται στο κείμενο της αίτησης), εξ αιτίας των οποίων είναι εφικτή η αλλοίωση της βούλησης των ψηφοφόρων και η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ της νοθείας.

Μόλις λήξει η ταχθείσα προθεσμία (μία εβδομάδα πριν τις εκλογές) θα «συγκεντρώσουμε» τις δημοσιευμένες με αρ. πρωτοκόλλου αιτήσεις βουλευτών και Πολιτικών κομμάτων και με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσον (Ιστοσελίδες, εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, Ανακοινώσεις, προφορικά στους χώρους εργασίας, στη γειτονιά, κλπ) θα «ενημερώσουμε» τους συμπολίτες μας για το ποιοι δέχθηκαν και ποιοι όχι την έντιμη πρότασή μας.

Διευκρίνιση : Οι λέξεις «συγκεντρώσουμε» και «ενημερώσουμε» αναφέρονται σε όλους όσους επιθυμούν να το κάνουν, όπως και όσο μπορεί ο κάθε ένας μόνος του, χωρίς απαραίτητα να ανήκει σε κάποιο οργανωμένο σύνολο (ομάδα, σύλλογο, σωματείο, κόμμα, κίνηση, κίνημα κλπ.) και να ακολουθεί εντολές ή οδηγίες.

 

Με εκτίμηση και προσδοκία ανταπόκρισης και συμμετοχής στην πρότασή μου

Νίκος Αργυρόπουλος

Τηλ. : 6934 654 321

About Author

Connect with Me: