Οργάνωση – Δομή

Οργανωτικό Εθνεγερσίας :

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Κυβερνητικού Προγράμματος

  • Εκπρόσωπος Τύπου
  • Πολιτικό Συμβούλιο

Διευθυντής Προέδρου

  • Γραμματεία Προέδρου
  • Γραμματέας Οργανωτικού

Οικονομική Επιτροπή

  • Ανάπτυξη
  • Πρωτοβάθμια Παραγωγή
  • Τουρισμός
  • Ναυτιλία
  • Βιομηχανία

Επιτροπή Δεοντολογίας

Περιφερειακοί Συντονιστές

About Author

Connect with Me: