Οι προτάσεις μας

Οι Προτάσεις μας για την Ανασυγκρότηση της Πατρίδος.

Α.     Διαφώτισις  (ενημέρωσις των συμπολιτών μας

δια τα αίτια της κρίσης και τούς στόχους και τις

συνέπειες της παγκοσμιοποίησης)

Β.     Βασική  αναθεώρησις του Συντάγματος, πλήν

βασικών διατάξεων αυτού έτσι ώστε να εξυπηρετεί την

Πραγματική Δημοκρατία και το συμφέρον των πολιτών

Γ.     Αλλαγή Οικονομικού Συστήματος και Σκοπού τής Οικονομίας

(το χρήμα στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι ο άνθρωπος

Στην υπηρεσία του χρήματος)

Δ.     Κατάργησις των νόμων προστασίας του ελευθέρου εμπορίου

Με στόχο την προστασία των  Ελληνικών προιόντων

Ε.     Κατάργησις των πολυεθνικών επιχειρήσεων ξένων συμφερόντων

ΣΤ.   Επιβολή αγορανομικού κώδικος και έλεγχος εισαγωγών δια την

Προστασία της υγείας των καταναλωτών και της οικονομικής

Ευημερίας των Ελλήνων παραγωγών

Ζ.     Επάνοδος στο Εθνικό μας νόμισμα

Η.    Στάσις πληρωμών τού εξωτερικού χρέους, λογιστικός έλεγχος

Πραγματικού χρέους καί καταγγελία της δανειακής σύμβασης

Θ.    Φορολόγησις  καταθέσεων εξωτερικού, ενθάρρυνσις –

κίνητρα  διά την επαναφορά των καταθέσεων στη χώρα

Ι.      Φορολόγησις  του ΚΙΣ, της (ιδιωτικής) τραπέζης της Ελλάδος

καθώς και όλων των ιδιωτικών τραπεζών, σύμφωνα

με τον νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, με απώτερο στόχο την

κρατικοποίησή τους

ΙΑ.   Αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτο  μέσω Ελληνικών εταιριών
εξορύξεων και αν αδυνατούν θα προβούμε σε προκήρυξη Διεθνών
διαγωνισμών με όρο ο ανάδοχος να προκαταβάλλει μέρος των
δικαιωμάτων από την εκμετάλλευση των ορυκτών με στόχο την
άμεση αναβαθμιση της Ελληνικής .

ΙΒ.   Κίνητρα διά τον επαναπατρισμό των βιομηχανιών μας

ΙΓ.   Άμεση προτεραιότητα  εις την ανάπτυξιν της εγχώριας παραγωγής

της βιομηχανίας και του τουρισμού μας

ΙΔ.   Να καθορίσουμε ανώτατον όριον πλούτου, πέραν του οποίου το

Υπερβαίνον κέρδος μετοχοποιείται κατά το ήμισυ, υπέρ του

Ελληνικού Δημοσίου

ΙΕ.   Αναβάθμισις εργασίας και εργατικής τάξεως

ΙΣΤ. Να Καλλιεργήσουμε Σόργο και αλλά προϊόντα σημαντικής θρεπτικής αξίας για την διατροφική         θωράκιση  των Ελλήνων  πολιτών και να ενισχύσουμε την εξαγωγική δύναμη της Ελλάδος

ΙΖ.   Αρχή της Αμοιβαιότητος (εφαρμογή εις τις

συναλλαγές μας της ανταλλαγής προιόντων και υπηρεσιών

με άλλα φιλικά κράτη)

ΙΗ.  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ  ΑΟΖ

ΙΘ.  Η Παιδεία να αναβαθμιστεί στον πραγματικό της  ρόλο ήτοι

Της διαπλάσεως του χαρακτήρος των νέων της καλλιέργειας

του πνεύματος και της ψυχής με στόχο την ανάπτυξιν

του συνειδητού και της αρετής

Κ.    Τίθενται εκτός νόμου και καταλύονται όλες οι μυστικές εταιρείες

-οργανώσεις

ΚΑ.  Ο χώρος της Ελλάδος και της αρχαίας Ιωνίας

Να κηρυχθεί ουδέτερος εμπόλεμη ζώνη ως κοιτίδα του

Παγκόσμιου πολιτισμού και της επιστήμης

ΚΒ.  Να απελάσουμε τους μη νόμιμους μετανάστες

ΚΓ.  Όλες οι χώρες να συγκροτήσουν  Εθνικά Συμβούλια

About Author

Connect with Me: