ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ 25/11/2020

Σας παρακαλούμε όπως Δημοσιεύσετε εις την Έγκριτον Εφημερίδα σας το ακόλουθο Δελτίο Τύπου της «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ».

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ»
Επειδή τις τελευταίες ημέρες εκυκλοφόρησαν διά του ψιθύρου από στόμα σε στόμα, πολλές ανήσυχες πληροφορίες περί κορωνοϊού και θανάτων πολλών εκ του κορωνοϊού, μέχρι που επενέβει και ο Εισαγγελέας εις μίαν περίπτωσιν, απεφασίσαμε ως «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ» να διερευνήσουμε την αλήθεια και την 18-11-2020 απευθύναμε επιστολήν μας προς τον Υπουργόν Υγείας και Υπουργόν Εσωτερικών με την παράκλησιν όπως μας σταλούν ορισμένα στοιχεία, διά να ερευνήσουμε αυτή με επιμέλεια και να ενημερώσουμε το λαό περί της αληθείας για να σταματήσει ο θόρυβος, διότι αν συνεχισθεί ίσως φθάσουμε εις ανώμαλες καταστάσεις. Η επιστολή που διαβιβάσαμε στους Υπουργούς έχει ως εξής:

Γεώργιος Αϋφαντής ΠΡΟΣ: α) Υπουργείο Εσωτερικών
Πανεπιστημίου 63 τ.κ. 10564 κ. Υπουργόν
Αθήναι 17-11-2020 β) Υπουργείο Υγείας
κ . Υπουργόν

Ως Πρόεδρος του Πολιτικού Φορέα (κόμμα) «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ» σας πληροφορώ ότι διά του ψιθύρου διαδίδεται στον Ελληνικό Λαό ότι «οι θάνατοι από τον Κορωνοϊό που ανακοινώνει η Κυβέρνησίς μας καθημερινά  ΔΕΝ είναι αληθείς αλλά σε μεγάλο βαθμό ψεύτικοι».
Επειδή αυτό δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στο λαό και πιθανόν να οδηγηθούμε σε ανώμαλες καταστάσεις σας παρακαλούμε να μας στείλετε λεπτομερείς καταστάσεις με τα ονόματα όλων των νεκρών από κορωνοϊό κατά ημερομηνία και με τις διευθύνσεις των κατοικιών των θανόντων. Διά να επισκεφθούμε τις κατοικίες των και να πάρουμε βεβαιώσεις από τους συγγενείς τους ότι πράγματι πέθαναν από Κορωνοϊό και να τις δημοσιεύσουμε στον Τύπο, ώστε να σταματήσει αυτός ο επικίνδυνος ψίθυρος, διότι όποιος συνεχίσει να συκοφαντεί την Κυβέρνησίν θα διώκεται ποινικώς.
Ζητούμε καταστάσεις:

Α. Διά τους 50 νεκρούς που μας ανακοίνωσαν τα δελτία ειδήσεων των μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών την 11η Νοεμβρίου 2020.
Β. Διά τους 71 νεκρούς από Κορωνοϊό, που ανακοίνωσαν την 15-11-20.
Γ. Διά του 68 νεκρούς από Κορωνοϊό που ανακοίνωσαν την 16-11-2020.
Επίσης δια του ψιθύρου διαδίδεται ότι και τους φυσιολογικά νεκρούς από χρόνια νοσήματα καρδιάς, νεφρών, πνευμόνων κλπ, η Κυβέρνησις τους συμπεριλαμβάνει στους θανόντες από Κορωνοϊό και αυτό θα το ερευνήσουμε λεπτομερώς ώστε να καλύψουμε πλήρως το κύρος της Κυβερνήσεώς μας.
Παρακαλούμε όπως μας στείλετε τις ονομαστικές καταστάσεις με τις διευθύνσεις των κατοικιών των όλων των θανόντων από Κορωνοϊό τις 3 ημέρες που γράφουμε ανωτέρω, το πολύ εντός 8 ημερών διά να τις δημοσιεύσουμε να σταματήσει αυτός ο επικίνδυνος ψίθυρος.
Μετά Τιμής
Ο Πρόεδρος της «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ

Ο Πρόεδρος της «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ

About Author

Connect with Me: