Εθνεγερσία

Στις 2-1-2013 Ο Πρόεδρος Γεώργιος Γ. Αϋφαντής κατέθεσε εις τον Άρειο Πάγο και την Βουλή των Ελλήνων τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο νόμος, και ίδρυσε τον πολιτικό φορέα «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ».

Εκ του γραφείου της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ

my canadian drug storeviragra cheap no prescription overnightcost of cialis daily dosestaxyn vs cialis